เพราะชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีแค่เรื่องเรียน แต่ยังมีเรื่องการได้รู้จักเพื่อนใหม่ การขยายขอบเขตของมิตรภาพ และการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์อีกด้วย ม.กรุงเทพ จึงมีพื้นที่ที่เปิดโลกในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งการเล่นกีฬา ร่วมทำงานในสโมสร และร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ที่มีความสนใจคล้ายกันในรูปแบบชมรม ลองถามใจตัวเองว่าในเวลาว่างจากการเรียน คุณอยากจะทำอะไรที่ผ่อนคลาย เพิ่มความสนุกสนาน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หรือแม้แต่ทำเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็ได้ ต่อไปนี้ เรื่อง กีฬา / สโมสร / ชมรม ของชาว BU ที่เราอยากให้คุณลองสำรวจดูในหน้านี้

สิ่งอำนวยความสะดวก
กีฬา / สโมสร / ชมรม
หอพักนักศึกษา
ศูนย์บริการนักศึกษา
เสียงจากรุ่นพี่
Kanatouch Wongga คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ให้อิสระถึงการแสดงออกถึงตัวตน ส่งเสริมให้มีความคิดแบบ Creative รวมถึงได้ Connection ต่างๆ มากมาย
วสวัตติ์ ศรีดัน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
BUเป็นอีกครอบครัวหนึ่งสำหรับผม ที่มีทั้งเพื่อนที่ดี อาจารย์ที่ดี ให้ประสบการณ์ในชีวิตผมมากมายและทำให้ได้ค้นหาตัวเราเองว่าในอนาคตเราอยากทำอะไรอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดี ชี้แนะนำทางจนผมประสบความสำเร็จ
TANAPAT SUNTORNSALITKUL คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม - สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
Hard work never killed anyone
Fadear Saiphia คณะนิเทศศาสตร์ - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
BU เป็นที่ที่เราได้ปล่อยไอเดียและเป็นตัวเองได้เต็มที่ อาจารย์สุดคูล เพื่อนๆ น่ารัก เรียนสนุกได้ลงมือทำจริงตลอด ประสบการณ์แน่นเว่อร์ ฟีลไม่ได้เก่งแต่เกิด แต่มาเจิดที่ BU ของแทร่! 🤩✨
สิตานันท์ จิตอารีย์รัตน์ คณะบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
เรียนที่ BU ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน แต่ศึกษาการทำงานจริงแบบมืออาชีพ ได้เห็นการทำงานจริงจากองค์กรระดับประเทศ ในระหว่างเรียนได้ไปดูงานนอกสถานที่จากบริษัทที่ใฝ่ฝันอยากร่วมงาน และมีกิจกรรม Workshop มายมายจากตัวจริงในวงการที่มาให้ความรู้แบบจัดเต็ม
Chutikarn Ounhachoke คณะนิเทศศาสตร์ - สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
หลักสูตรทันสมัย โลดแล่นในวงการโฆษณาได้แบบไม่อายใคร
เพชรรัตน์ อ่ำอิ่ม คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ - สาขาวิชาภาพยนตร์
ชอบทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย ร่มรื่น น่าอยู่ อาจารย์ผู้สอนน่ารัก เป็นกันเอง มีประสบการณ์ในวงการ ได้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที่ สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง
ชนิศา อุดมทรัพย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ชอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยค่ะ อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเองและมี connection เยอะทำให้ได้ฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายแนวค่ะ มหาลัยกว้างและเดินทางสะดวกมากค่ะ
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนางานด้าน OPTOELECTRONICS, COMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS
ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จริงภายใต้เทคโนโลยีสุดล้ำ ที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้รองรับไว้อย่างเพียบพร้อม อย่างห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ ด้านอุปกรณ์การสื่อสาร เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาด้านงานอุปกรณ์ทางแสง ตลอดจนการพัฒนางานด้านการควบคุมอัตโนมัติ จะสร้างผลงานต้นแบบเชิงพาณิชย์ก็ทำได้ไม่ยาก เรามีพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศดูแล พร้อมเปิดโลกกว้างให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยในระดับอินเตอร์ เพิ่มเพื่อน เพิ่มประสบการณ์ ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ หรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศ ลองเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ก็เป็นความแปลกใหม่ให้ลองเรียนรู้
โครงการ GEM
บ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยความรู้โดยตรงคงยังไม่พอ ทางมหาวิทยาลัย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ยังยืนยันความสำเร็จด้วยการผู้ประกอบการฝีมือดี จับมือกับตัวแทนมหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นพันธกิจร่วมมือ แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และพัฒนาผู้ประกอบการ BU มีส่วนสำคัญทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการในประเทศไทย ภายใต้โครงการ GEM (Global Entrepreneurship Monitor) ที่ประกอบด้วยสมาชิกจาก 78 ประเทศทั่วโลก นำข้อมูลงานวิจัยในประเทศของตัวเอง แบ่งปันกระจายความรู้ ทั้งในกลุ่มสมาชิกและสาธารณชนทั่วโลก คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ยังมีศูนย์สนับสนุนนักศึกษา ที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่อยากมีธุรกิจระหว่างเรียน B3 Venture Accelerator ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubator) เท่านั้น หากยังสนับสนุนงานด้านธุรกิจอย่างครบวงจร
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image