Mar 2567
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Tue 19
“CHINA DESIGN X” PROJECT
ร่วมกับบริษัทพันธมิตรหลัก Marriott International (Thailand) มอบโจทย์จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าบริการเพื่อลูกค้าชาวจีน กลุ่ม High Spending กรณีศึกษา Bangkok Marriott the Surawongse” ภายใต้ธีม “ Enhancing Premium Experiences for High-Spending Chinese Tourists” และรับการโค้ชจากผู้บริหารโรงแรม ผู้เชี่ยวชาญลูกค้าจีน บริษัท Millideas จำกัด / บริษัท Felix Travel and Management จำกัด --- นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ร่วมกับ นักศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นจีน)
19 Mar 2567 09:03
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19 Mar 2567 09:03
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Fri 15
Career Talk by TESLA
15 Mar 2567 01:03
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15 Mar 2567 01:03
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15 มีนาคม พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Feb 2567
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Thu 01
Finansia Hero
ภาควิชาการเงินร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียจัดโครงการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ และแจกโจทย์กรณีศึกษาทางด้านการเงินการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการวิเคราะห์โจทย์ทางการลงทุนในกองทุนรวมจากผู้เชี่ยวชาญ
01 Feb 2567 09:02
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
01 Feb 2567 09:02
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Jan 2567
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Mon 01
Innovate Disrupt Thrive: The FinTech Project Challenge
ภาควิชาการเงินร่วมกับสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทยมอบโจทย์ธุรกิจทางการเงินมุ่งเน้นหัวข้อ Financial Technology ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาภาพรวมของอุตสาหกรรมการเงินในยุคใหม่และบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่มีต่ออุตสาหกรรมการเงินเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่อง Financial Technology มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมทางการเงินและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทางการเงิน
01 Jan 2567 09:01
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
01 Jan 2567 09:01
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Dec 2566
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Mon 04
The Stock Master
ภาควิชาการเงินร่วมกับธนาคารกรุงเทพ, บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการลงทุนให้กับนักศึกษา เพื่อต่อยอดสู่การบริหารการเงิน และการมี Financial Literacy
04 Dec 2566 09:12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
04 Dec 2566 09:12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Nov 2566
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Tue 21
“I Read China” : BUCI Showcase X CICG Group
กิจกรรม “全球文化沙龙之“我的中国”中泰青年文化交流 ” ร่วมกับ China International Communications Group (CICG) กรมประชาสัมพันธ์แห่งชาติจีน และได้รับโจทย์พร้อมแขกผู้มีเกียรติในการร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการแสดงผลงานของนักศึกษา ได้แก่ ​
1. คุณ Feng Junying ​ อัคราชทูตฝ่ายการศึกษา ​สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ​
2. คุณ Zhang Jingting​ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ กรมวัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ​
3. พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ​ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ยุทธศาสตร์ไทย-จีน​
4. ดร.ธารากร วุฒิสถิรกุล ​นายกสมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทย-จีน ​และประธานสถาบันวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา บีอาร์ไอ ​
(BRI Institute of Research Development on Economic and Education: BRIIRDEE)
21 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Sat 18
Time to Transform Vision 2050: ESG
ภาควิชาการเงินร่วมกับบริษัท PwC, Jaspal Group, และ SME Bank ได้บ่มเพาะแนวคิดและทักษะด้าน ESG อันจะเป็นการสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เรื่องSustainability ที่เป็นกรอบการดําเนินธุรกิจที่สําคัญในปัจจุบัน
18 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
18 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14.30 - 16.30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Fri 17
BU X FLASH จัดแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทยในระดับภาคกลาง
วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรสจำกัด จัดการแข่งขันทักษะการแปลและการล่ามไทยจีน-จีนไทย ระดับอุดมศึกษา โดยวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคกลางจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้ การแข่งขันแปลเอกสาร การทดสอบแปลเอกสารทั้งภาษาไทย-จีน และจีน-ไทย ในรูปแบบข้อเขียน และการแข่งขันการล่าม ทดสอบการใช้ทักษะการพูดล่าม ทั้งการล่ามภาษาไทย-จีน และจีน-ไทย โดยเป็นการฟังคลิปที่เป็นโจทย์แข่งขัน
17 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
17 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Tue 14
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
14 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13:00 - 16:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Wed 01
TradingView by Trinity
ภาควิชาการเงินร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จัดโครงการเรียนรู้การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคผ่านโปรแกรม TradingView ทั้งการอ่านกราฟ การเรียนรู้รูปแบบของราคาและการใช้Indicators เพื่อการทํานายแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ในอนาคต
01 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
01 Nov 2566 09:11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13:00 - 16:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Sep 2566
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Tue 19
Bloomberg Professional Terminal
ภาควิชาการเงินร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการเรียนรู้การใช้ Bloomberg Professional Services ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่นักลงทุนระดับนานาชาติใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนแบบ Realtime Data Analytics
19 Sep 2566 09:09
พิพิธภัณฑ์การลงทุน
19 Sep 2566 09:09
พิพิธภัณฑ์การลงทุน
09:00 - 11:00 น.
พิพิธภัณฑ์การลงทุน

Wed 13
FIP Professional Talk & Workshop
โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มาบรรยายถึงบทบาทของบริษัทประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์ทางประกัน การวางแผนประกันชีวิต และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพโดยตรง
13 Sep 2566 09:09
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13 Sep 2566 09:09
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11:30 - 14:30 น.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Aug 2566
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Sat 26
โครงการแข่งขันนำเสนอแผนการบริหารพอร์ตการลงทุน
โครงการที่จัดให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุนเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อนำข้อมูลที่เรียนมาประยุกต์ใช้การวางแผนและจัดการพอร์ตการลงทุน ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการนำเสนอ รวมถึงนำข้อมูลเศรษฐกิจในการตัดสินใจลงทุน
26 Aug 2566 09:08
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
26 Aug 2566 09:08
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที