การเงิน | คณะบริหารธุรกิจ

เจาะลึกหลักการบริหารและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเติบโตไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการตัวมากที่สุด! 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเป็นทักษะที่ใกล้ตัวมากๆ และหลายคนก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง จึงไม่แปลกเลยที่ธุรกิจ องค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปมักจะมองหาเหล่าที่ปรึกษาทางการเงิน มาช่วยดูแลและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การลงทุน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตการจัดการด้านการเงินได้ 

หลักสูตรของ สาขาวิชาการเงิน ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การบริหารการเงินครบรอบด้าน เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางสายการเงินโดยตรงคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและสอบ IC (Investment Consultant) เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและวิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งทางสาขายังมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทำงานอยู่ในภาครัฐและเอกชน จึงมั่นใจได้เลยว่านักศึกษาจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และทันสมัยอย่างแน่นอน 
 
บัณฑิตของเราจะเติบโตไปเป็นมืออาชีพในอาชีพงานการเงินสายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานในสาย Corporate Finance งานในด้าน Investment งานเกี่ยวกับ Banking & Wealth งานด้าน Insurance หรืองานสาย Risk Management ก็ตาม! 

ทำไมต้องเรียนสาขาวิชานี้ 

 • เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ
 • เรียนรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างรอบด้าน 
 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง
 • พันธมิตรจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความร่วมมือ                                      
 • โครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ 
 • โครงการติวสอบ IC (Investment Consultant)
 • เรียนรู้เทคโนโลยีการเงิน FIN-TECH ร่วมมือกับสมาคมฟินเทคประเทศไทย ออกแบบการเรียนการสอนผ่านวิชา Financial Technology
 • ต่อยอดธุรกิจ วิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพ
 • รุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเป็นโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจในคลาสเรียน
 • เครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 5,000 คน ทำงานในภาครัฐและเอกชน
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการเงิน
Finance
Cosmetic Image
เรียนบริหารการเงิน เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ
เรียนบริหารการเงิน เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
รู้จักวิธีบริหารเงินอย่างไร ให้เงินทำงานเอง | ดร.รพีสร เฟื่องเกษม อาจารย์สาขาวิชาการเงิน
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการเงินจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

สาย Corporate Finance

 • Chief Financial Officer (CFO)
 • Financial Officer
 • Investment Relation
 • Compliance Officer
 • Treasury
 • Business Continuity Officer
 • ธุรกิจส่วนตัว

สาย Investment

 • Fund Manager
 • Chief Investment Officer
 • Investment Analyst
 • Investment Banker
 • Investment Consultant
 • Quantitative Developer

สาย Banking & Wealth

 • Retail Banking
 • Private Banking
 • Marketing Officer
 • Credit Analyst
 • Wealth Management
 • Financial Advisor

สาย Insurance 

สาย Risk Management

สาย นักลงทุนอิสระ

Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการเงิน
- เทคโนโลยีทางการเงิน
- ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการความเสี่ยง
- การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
- การเงินระหว่างประเทศ
- การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
- การเงินส่วนบุคคล
- การลงทุน
- การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
- การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
- การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 23,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 291,280 บาท