School of Business Administration — Programs

Logistics and Supply Chain Management (Digital Commerce Logistics)

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์
DIGITAL COMMERCE LOGISTICS | คณะบริหารธุรกิจ

ในโลกที่การค้าระหว่างประเทศกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา โลกออนไลน์กำลังกลายเป็นความคุ้นเคยของคนทั่วไป โลจิสติกส์คือคำตอบสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง และสาขาวิชาของเราก็พร้อมจะสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นแนวหน้าให้กับนักศึกษาแล้ว! 
 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์ ของ ม.กรุงเทพ เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญในวงการโลจิสติกส์ เพื่อบ่มเพาะบัณฑิตที่รู้ลึกรู้จริงทุกกระบวนการ ตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูล การจัดการธุรกิจด้านโลจิสจิกส์ การตลาดดิจิทัลและธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนการทดลองทำธุรกิจจริงบนโลกเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาเติบโตไปสู่การเป็นนักบริหารที่สามารถทำงานร่วมกับทุกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นอกจากนี้ เรายังสร้างพื้นที่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการงานด้านระบบและโปรแกรมต่างๆ ด้านการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน Digital Commerce Logistics ที่จะเสริมความพร้อมให้กับนักศึกษา

และถ้าถามว่าเรียนจบแล้วทำงานอะไรดี? คำตอบคือ ทำได้ทั้งงานด้านบริหารจัดการอย่างตำแหน่ง Service Project Management, Hub Manager หรือ Logistic-Security Manager หรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง FBL Fulfillment Manager และ Business Analytics ไปจนถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจ ทั้ง E-commerce Business Owner และธุรกิจต่างๆ ที่ต้องใช้องค์ความรู้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้อง 

เรากำลังรอให้คุณมาค้นหาคำตอบสำหรับวันข้างหน้า ทั้งของโลก และของตัวคุณเอง! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้ 

 • หลักสูตรทันสมัย เหมาะกับธุรกิจโลกดิจิทัล
 •  ครอบคลุมเนื้อหาโลจิสติกส์ สายธุรกิจดิจิทัลคอมเมิร์ซครบวงจร! เรียนรู้การตลาดดิจิทัลและธุรกิจออนไลน์แบบเจาะลึก 
 • หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น Al และ ข้อมูล Big Data เป็นต้น 
 • เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษและศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ปี 1 
 • ร่วมกับองค์กรและบริษัทชั้นนำจากพันธมิตรตัวจริงในวงการโลจิสติกส์ 
 • มีกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถตลอดหลักสูตร
 • การทดลองทำธุรกิจจริงบนโลกเสมือนจริง
 • เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งความรู้ด้าน Excel 
 • สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี 1 เทอม และได้ฝึกงานจริง เพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงาน
 • โครงการปั้นดาวรุ่งธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากวิทยากรสุดพิเศษ 
 • โครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับ บริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์
Logistics and Supply Chain Management (Digital Commerce Logistics)
Cosmetic Image
5 ความปัง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์
5 ความปัง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์
Facilities
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 •  Business Analytics
 •  Customer Service Project Management
 •  Customer Service Team Lead
 •  Fleet Manager
 •  FBL Fulfillment Manager
 •  Hub Manager
 •  Logistics-Security Manager
 •  E-commerce Business Owner
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
- ระบบสนับสนุนอัจฉริยะเพื่อโลจิสติกส์
- การควบคุมต้นทุนการผลิต
- การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับธุรกิจดิจิทัล
- หลักการการออกแบบกราฟิก
- กฎหมายเพื่อโลจิสติกส์
- การจัดการการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจระดับโลก
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 25,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 314,480 บาท