School of Business Administration — Programs

International Business Management

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
CHINESE BUSINESS MANAGEMENT | คณะบริหารธุรกิจ

มังกรกำลังผงาด จีนกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางธุรกิจใหญ่ที่สุดในโลกในเวลาอันใกล้ การทำธุรกิจกับตลาดในเมืองจีนคือโอกาสที่ไม่ควรพลาด และเราก็พร้อมจะเปิดทุกมุมมองเบื้องหลังความสำเร็จในการทำธุรกิจกับชาวจีนแล้ว!  

มาค้นพบคำตอบทุกอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจกับตลาดในประเทศจีนกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) ของ ม.กรุงเทพ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ช่องทางการนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศจีน การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและการมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดจีน เน้นเรื่องนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการค้า การลงทุนกับจีน เสริมด้วยทักษะภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจและวัฒนธรรมการค้า โดยมีทีมอาจารย์นักธุรกิจมากประสบการณ์คอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยโครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมโครงการปฏิบัติการ โครงการพิเศษต่างๆ กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจีน รวมทั้งการฝึกทำธุรกิจจริงในประเทศจีน เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะนำไปต่อยอดธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานร่วมกับองค์กรในประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่หลักสูตรนี้นักศึกษายังมีโอกาสเรียนจบได้ภายใน 3 ปีครึ่งอีกด้วย 
 
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หรือเจ้าของธุรกิจก็ตาม เชื่อมั่นได้เลยว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาของเราไปแล้ว คุณก็พร้อมจะเริ่มต้นการทำงานอย่างมืออาชีพและอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจแน่นอน! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้ 

 • แห่งเดียวที่มีหลักสูตรภายใต้ชื่อสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) 
 • ตลาดเป้าหมายชัดเจน เรียนรู้ครบทุกมิติของจีน ทั้งเชิงกว้างและลึก  
 • เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ และวัฒนธรรมการค้า 
 • มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจีนที่สนับสนุนด้านการส่งออกระหว่างประเทศและช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า 
 • ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรบริษัท สมาคม สมาพันธ์ของไทยจีนต่างๆ มีโอกาสได้มากกว่า
 • อาจารย์ผู้สอนเชี่ยวชาญด้านธุรกิจจีน จากบริษัท Partners ที่มีชื่อเสียง
 • เรียนรู้ผ่าน Project-Based ร่วมกับบริษัทพันธมิตร TOP 3 จากอุตสาหกรรม 
 • เน้นนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการค้าการลงทุนกับจีน
 • โปรแกรมการเรียนระยะสั้นที่ประเทศจีน เปิดโอกาสการทำธุรกิจที่ประเทศจีนกับพาร์ทเนอร์ของมหาวิทยาลัย
 • สามารถเรียนจบภายใน 3.5 ปี พร้อมรับโอกาสฝึกงานในระหว่างเรียน 
 • มีกิจกรรมโครงการปฏิบัติการ โครงการพิเศษต่างๆ กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจีน

 

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
Bachelor of Business Administration (International Business Management (Chinese Business )
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
International Business Management
Cosmetic Image
ต้องเรียนอะไร ถ้าใจอยากทำธุรกิจกับประเทศจีน
ต้องเรียนอะไร ถ้าใจอยากทำธุรกิจกับประเทศจีน
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ตลาดจีน) 
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน
 • นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดจีน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประเทศจีน
 • เจ้าหน้าที่ฝายจัดซื้อประเทศจีน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าส่งออกจีน
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการส่งออกจีน 
 • นักปฏิบัติการประกอบการค้าส่งออกจีน (Start-up) ออนไลน์และออฟไลน์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าจีน​
 • เจ้าหน้าที่ในธุรกิจการท่องเที่ยว​
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ)​
 • ล่าม นักแปลในอุตสาหกรรมการค้าต่างๆ​
 • หน่วยงานที่ใช้ภาษาจีน-ไทย ในวงการธุรกิจ​
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ
- กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
- การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ
- เทคโนโลยีสำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
- การจัดการส่งออกและนำเข้า
- สัมมนาธุรกิจจีน
- จีนในโลกยุคใหม่
- ข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภคจีน
- วัฒนธรรมการค้าจีน
- กลยุทธ์การตลาดจีนในตลาดโลก
- การเป็นผู้ประกอบการสู่ธุรกิจจีน
- การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัลจีน
- กระบวนการทางการค้าระหว่างประเทศจีน
- การฟังและการพูดภาษาจีนระดับต้น
- การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 23,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 313,680 บาท