School of Business Administration — Programs

Digital Marketing (Digital Entrepreneur & Brand Influencer)

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์
DIGITAL ENTREPRENEUR BRAND INFLUENCER | คณะบริหารธุรกิจ

นี่คือสาขาของนักสื่อสารและนักการตลาดที่มองขาดทุกโอกาสในทุกธุรกิจ!  
 
ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่สื่อโซเชียลกำลังมีอิทธิพลต่อสังคมทั่วโลก ทุกธุรกิจจึงมองหานักการตลาดที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์  

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ ของ ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานในฐานะนักสื่อสารและนักการตลาดควบคู่กันไป ตั้งแต่การสร้างธุรกิจดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการสื่อสารและการบริหารลูกค้า ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัล ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน 10 วิชาหลัก อย่าง Digital Media Production Workshop, Personality & Performance Acting Development, Celebrity & Influencer Branding, E-Logistics & SCM in Digital Business, Predictive Marketing & Marketing Automation และอีกมากมาย  
 
หลักสูตรของเรายังเสริมความพร้อมด้วยโครงการพิเศษและกิจกรรมบ่มเพาะ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในการสร้างธุรกิจดิจิทัล ทั้งการ Live Streaming Commerce, Social Commerce, E-Marketplace และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากบริษัทด้านการตลาดดิจิทัลชั้นนำที่มีชื่อเสียง บวกด้วย Master Class แบบใกล้ชิดตัวจริงกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญสุดปังมาให้ความรู้อีกเพียบ เสริมด้วยความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ เพื่อสร้างโครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง 
 
บัณฑิตในสาขานี้จะเติบโตไปเป็นนักการตลาดที่สามารถนำเสนอตัวตนที่โดดเด่นเพื่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสามารถประกอบอาชีพที่ทันสมัยอย่าง Solo Entrepreneur, Social Media Marketer, Performance Marketing & Brand Influencer, Customer Experience & Customer Success Executive หรืองานสายสร้างสรรค์อย่าง Graphic & Digital Marketing Communication Designer ก็ย่อมได้ทั้งนั้น 

โลกออนไลน์กำลังเปิดกว้างรอให้คุณก้าวเข้าไป และคุณจะก้าวไปอย่างมั่นใจเมื่อได้มาเรียนกับเรา! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • วิชาใหม่น่าเรียนสุดปัง โดยมี 10 วิชามุ่งเน้นเฉพาะ ที่นำไปใช้งานได้จริง 
 • โครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง  
 • ปั้นดาวรุ่งธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากวิทยากรสุดพิเศษ ผ่านโครงการต่างๆ
 • เรียน 3.5 ปี และได้ฝึกงานจริง อย่างน้อย 1 เทอม เพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงาน
 • Master Class ใกล้ชิดตัวจริง Influencer มีผู้เชี่ยวชาญสุดปังมาให้ความรู้เพียบ 
 • มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ 
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์
Digital Marketing (Digital Entrepreneur & Brand Influencer)
Cosmetic Image
Facilities
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • Solo Entrepreneur
 • Trade marketing in E-Marketplace
 • Social Media Marketer
 • Performance Marketing &  Brand Influencer 
 • Customer Experience & Customer Success Executive
 • Graphic & Digital Marketing Communication Designer
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์
- Celebrity & Influencer Branding (การสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์และผู้มีชื่อเสียง)
- Appearance, Voice Work and Personality Development for Influencer (การปรากฏตัว ศิลปะการใช้เสียงและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอินฟลูเอนเซอร์)
- Digital Media Production Workshop (การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล)
- Evangelist Acquisition and Engagement Management (การสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม)
- Strategic Brand Management & Digital Brand Communication (การบริหารจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์และสื่อสารแบรนด์ดิจิทัล)
- Graphics Design Workshop (การปฏิบัติออกแบบกราฟิก)
- E-Logistics & Supply Chain Management in Digital Business (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจดิจิทัล)
- Inventory & Warehouse Management in Digital Business (การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าสำหรับธุรกิจดิจิทัล)
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 23,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 333,680 บาท