คณะบริหารธุรกิจ

Alumni

คณะบริหารธุรกิจ — ศิษย์เก่า — คุณกรกนก ไชยะเดชะ
คุณกรกนก ไชยะเดชะ
บริษัท ควายทอง เออีซี จำกัดและบริษัท นาคี ประเทศไทย จำกัด - กรรมการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจ
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที