คณะบริหารธุรกิจ

Alumni

คณะบริหารธุรกิจ — ศิษย์เก่า — คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจ

ผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารทะเลระดับโลก

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที