คณะบริหารธุรกิจ

Alumni

คณะบริหารธุรกิจ — ศิษย์เก่า — คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์
คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะบริหารธุรกิจ
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที