คณะบริหารธุรกิจ

Alumni

คณะบริหารธุรกิจ — ศิษย์เก่า — คุณวรวรรณ คงปักไพศาล
คุณวรวรรณ คงปักไพศาล
บริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
คณะบริหารธุรกิจ
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที