คณะบริหารธุรกิจ

Facilities

คณะบริหารธุรกิจ — ห้องปฏิบัติการ — SAC (ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา)
SAC (ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา)
ตึกกิจกรรมสุดสร้างสรรค์

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
- ใช้บริการฟรี
- ใช้บัตร/รหัสนักศึกษาจองห้องคุยงาน
สถานที่ตั้ง
บริเวณด้านหลังอาคาร A5
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - เสาร์
08:30-19:30 น.
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที